LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
18/01/2022
Lịch làm việc tuần 20 (bổ sung lần 1)
Tải xuống
Huỳnh Văn Thông trường THCS&THPT Lương Thế Vinh