• Nông Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0981092095
  • Email:
   Hoangoanh24101997@gmail.com
 • Nguyễn Thị Châu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918047918
  • Email:
   ngchauloan@gmail.com
 • Hoàng Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915302019
 • Cao Bình Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0792024569
  • Email:
   Caobinhnguyenltv@gmail.com
 • Nguyễn Đăng Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911602670
  • Email:
   danghungltvbb@gmail.com
 • Lê Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0383249835
 • Nguyễn Thị Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984293067
 • Nguyễn Hữu Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972715200
 • Đỗ Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974535981
  • Email:
   dohieuseche81@gmail.com
 • Nông Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0384701242
  • Email:
   Nongthihue.hoa@gmail.com
 • Hoàng Công Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911560599
  • Email:
   hoangcongha84@gmail.com
Liên kết website
Thư viện ảnh
Video clip