• Lê Thị CHi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Phạm Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941930089
  • Email:
   hoaithuongbkta1@gmail.com
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986214698
  • Email:
   nguyenvanmanhltv@gmail.com
 • Trương Thúy Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0986787349
  • Email:
   thuysonltv@gmail.com
 • Trịnh Thị The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0844589358
  • Email:
   trinhjhthithe79@gmail.com
 • Triệu Thị Hồi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0965980398
  • Email:
   trieuhoi91@gmail.com
 • Đàm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0979911393
  • Email:
   dammanhhung0103@gmail.com
 • Trần Thị Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0362816832
  • Email:
   trancuongred@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0382051328
  • Email:
   buibamboo@gmail.com
 • Lê Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0967841854
  • Email:
   lethichi206@gmail.com
 • Phạm Thị Quỳnh Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0967857185
  • Email:
   quynhchiphamltv@gmail.com
Liên kết website
Thư viện ảnh
Video clip