• Phùng Hoàng Cương Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367060893
  • Email:
   phunghoangcuongduy@gmail.com
 • Lý Thị Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914964237
  • Email:
   quynhtrang.ly@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0941563562
  • Email:
   thuynguyen.ltvbp@gmail.com
 • Trần Văn Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0339545758
  • Email:
   trananhtheyn@gmail.com
 • Nguyễn Bá Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0889279032
  • Email:
   dainguyen0405@gmail.com
 • Chu Thị Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988834553
  • Email:
   khihiem.chemi@gmail.com
 • Hồ Thị Phương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911560650
 • Hoàng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947053476
  • Email:
   hoangnguyetskk18@gmail.com
 • Lê Thị Diễm Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917811514
 • Trương Thị Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396863063
  • Email:
   truongthimyle88@gmail.com
 • Nguyễn Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979125919
  • Email:
   nghialtv123@gmail.com
 • Phan Văn Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0849199599
  • Email:
   Bossmu91@gmail.com
Liên kết website
Thư viện ảnh
Video clip