• Vũ Đình Vận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0865421036
  • Email:
   vudinhvan2801@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0972400747
  • Email:
   thanhthuyltv87@gmail.com
 • Phạm Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941930089
  • Email:
   hoaithuongbkta1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915126318
  • Email:
   thanhtam.spvl.k10dhtn@gmail.com
 • Phùng Hoàng Cương Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367060893
  • Email:
   phunghoangcuongduy@gmail.com
 • Hoàng Thị Nha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Bí thư
  • Điện thoại:
   0912041487
  • Email:
   hoangnha01122009@gmail.com
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986214698
  • Email:
   nguyenvanmanhltv@gmail.com
 • Trương Thúy Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0986787349
  • Email:
   thuysonltv@gmail.com
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0962838197
  • Email:
   misswhite193@gmail.com
 • Trịnh Thị The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0844589358
  • Email:
   trinhjhthithe79@gmail.com
 • Triệu Thị Hồi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0965980398
  • Email:
   trieuhoi91@gmail.com
 • Đàm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0979911393
  • Email:
   dammanhhung0103@gmail.com
Liên kết website
Thư viện ảnh
Video clip